Omgeefmij SPEELKONSULT

Ontwerp SPEEL- en ONTMOETINGSPLEKKEN (en dorps- en stadsvernieuwingsprojekten) met inspraak van toekomstige gebruikers, besturen, leerkrachten en omwonenden.

Kinderinspraak d.m.v. (klasse)gesprekken, opstellen, interviews, tekeningen, makettes en wandelingen door de wijk (met kommentaar).

buurtspeelplek
school-buurtspeelplek
speelomgeving
speelroute
speeltuin


Ook hulp bij eigen plannen van werkgroepen met betrekking tot veiligheid, financiering en uitvoerbaarheid.
Plan voor gebruik van alle mogelijke hergebruikmaterialen

Kunst: Ook mogelijk kombinatie percentageopdracht en aanleg speelomgeving

Adviezen:

 

 

 

Grondverzet
Beplanting
Inrichting
Onderhoud
Hergebruik
Speelplan voor woonwijk of gemeente
Voor gehandicapten (volgens het normenblad
)

 

Uitvoering door derden

 

 

Zoals aannemers, banenpoolers, praktijkles technische opleiding, reclassering, de brandweer in wachttijd, assielzoekers, sociale werkplaats, buurtgenoten, oma's, opa's, vutters en vrijetijdsbesteders...