voorbeeldprojekten zelfbouw onder begeleiding

HARMELEN: Herinrichting buurtspeelplek en bouw 'JOP', gerealiseert in één week van stapels hout en vlak gazon tot uitgebreide heuvelachtige speel-/ontmoetplek. In samenwerking met 40 studenten van Hogeschool Utrecht, die er een wedstijd van hadden gemaakt (en waarvan er slechts 7 konden timmeren), een gedeelte v/d bezoekers van jeugdsoos DEZIBEL (inmiddels draaiend in eigen beheer en IMPOSSIBEL genoemd), buurtgenoten en verwante grondverzet-bedrijven. Grotendeels gerealiseerd in 3 dagen waarvan de eerste 2 verregend en de derde stralend.

FARMSUM: Jongeren Ontmoetings en Aktiviteiten Plek (JOAP) ism 40 jongeren (van 6 tot 18), dorpsbelangen Farmsum, stichting welzijn Delfzijl, plaatselijke bedrijven en de gemeente. Gerealiseerd in de meivakantie, tussen de feestelijkheden door. Containers verwerkt tot DUG-OUT, basketbal met tribunes, beach-ball met tribunes, tafeltennis met tribunes en een vuurplaats met dubbele banken in het rond, ingepakt in honderden kubike metersgrond en afgewerkt met de oorspronkelijke graszoden(zodensnijder en veel op-en afrollende kids).

NB: Veel wensen en (te) weinig geld?
Vertaal geld in zelfwerkzaamheid. Vergeet daarbij niet dat organiseren ook zelfwerkzaamheid kan zijn: materialen, machinehulp, sponsors en mogelijke bouwers zoals praktijkbouw opleiding, AZC, reclassering, weddenschappen, ouders, opa's en vutters...